• 0241752930
 • scoala3mg@yahoo.com
 • str. Albatros nr.10, Mangalia, Constanța, 905500

Proiectul Marea Neagră încotro?

Ani ȘCOLARI  2020-2021/2021-2022

Moto- “Există destule resurse în lume pentru nevoile umane dar nu și pentru lăcomia umană. “ – Mohandas K. Gandhi


Educaţia de mediu încorporează componenta umană în explorarea problemelor de mediu şi în găsirea soluţiilor;

Esenţa educaţiei de mediu este bazată pe principii ştiintifice, privind înţelegerea sistemelor sociale şi ecologice;

Acesta este un sistem de valori care se construieşte conştient;

Este săvârşită de acţiuni publice şi private.

Obiectivele educaţiei de mediu sunt:

 • Participarea: de a furniza indivizilor, grupurilor şi societăţii posibilitatea de a fi activ implicaţi în exercitarea abilităţilor lor la diferite niveluri, în dezvoltarea durabilă.
 • Înţelegerea: de a ajuta indivizii, grupurile şi societatea să câştige experienţa şi o buna înţelegere în cunoaşterea şi competenţele cerute de dezvoltarea durabilă.
 • Promovarea valorilor: de a ajuta indivizii, grupurile şi societatea să dobândească percepţia în problemele legate de durabilitate, precum şi un set de valori cu ajutorul cărora să evalueze căile cele mai potrivite de punere în aplicare a dezvoltării durabile.
 • Dezvoltarea abilităţilor: de a ajuta indivizii, grupurile şi societatea să dobândească competente si abilitati pentru a fi apti de a identifica si anticipa problemele de mediu si de a lucra cu altii pentru a le rezolva, minimiza si preveni.
 • Dezvoltarea constiintei: de a crea o înţelegere generală a impactului şi efectelor unui comportament sau stil de viaţă, atât pe plan local cât şi global, pe termen scurt şi termen lung.”

SCOPUL PROIECTULUI :

 • Implicarea elevilor în acțiuni ecologice
 • dezvoltarea conștiinței și conduitei ecologice
 • dezvoltarea competențelor elevilor de întreprinzători
 • dezvoltarea competențelor antreprenoriale pentru reușita personală și socială

Obiectivele proiectului :

 • Formarea conștiinței ecologice și a unui comportament ecologic
 • Înțelegera de către elevi a conexiunilor și interelațiilor dintre diferitele sisteme biologice dezvoltate atât între ele cât  și cu mediul de viață
 • Formarea abilităților de întreprinzător și aplicarea acestora în practică prin activități de ecologizare
 • Dezvoltarea abilităților de lucru în echipă și a aptitudinilor personale
 • Realizarea unor punți de legătură între elevi din diferite școli pe teme ecologice

GRUPUL ȚINTĂ :     

               Proiectul se adresează elevilor de gimnaziu ( 11-14 ani).

               Grup țintă direct- 30 de elevi

               Grup țintă indirect –elevii școlii

                                                 –  cadre didactice,diriginți,părinții elrvilor implicați în proiect

BENEFICIARI

direcți-

 • Elevii
 • Profesorii

        –  indirecți

 • Părinții
 • Comunitatea locală

Calendarul activităților

 Denumirea activitățiiDataResponsabili
1Constituirea echipei de proiectMai 2021Coordonatorii proiectului
2Stabilirea obiectivelor și a mijloacelor de lucruIunie 2021Coordonatorii proiectului
3Efecturarea filmărilor subacvatice și a paginilor dedicate din e bookAugust 2021PîP.Florina Petrea
4Documentarea pentru cuprinsul e bookIulie,august 2021Coordonatorii proiectului
5Realizarea părții de istoric a ebookseptembrieCoordonatorii proiectului
6Realizarea părții de economieoctombrieCoordonatorii proiectului
7  Concursul -Poveștile Mării Negre-redactarea  paginilor-Marea Neagră- sursă de inspirație- 31 octombrieProf.Cîrlan Gabriela
  8      Acțiune de salubrizare a plajei Mangalia  Noiembrie  Coordonatorii proiectului Unitatea de salubrizare –POLARIS- Municipalitatea  
9   Redactarea părții –Cercetarea-NoiembrieProf.Mitrea Adriana
10Redactarea părții – Marea Neagră,încotro?-NoiembrieCoordonatorii proiectului
11      Efecturea experimentului –Efectul aerosolilor asupra corpului uman-NoiembrieDr. Laura Condur Centrui medical MEDSIM CENTER SRL Mangalia
12O alimentație sănătoasă pe bază de algeDecembrieElevi ai Liceului economic-Mangalia maistrul instructor bucătar
  13Intervenții în caz de poluare cu hidrocarburi–demonstrație practică-DecembrieIng.Stoian –Damen-Șantier Naval Mangalia
14  Concluziile proiectului –încheierea  e-book și a proiectuluidecembrieCoordonatorii proiectului