• 0241752930
  • scoala3mg@yahoo.com
  • str. Albatros nr.10, Mangalia, Constanța, 905500

 

Programul Erasmus+,

Acțiunea-cheie 1: Mobilitatea persoanelor în scopul învățării

Numele proiectului : Educație fără frontiere

Nr. Proiect: 2023-1-RO01-KA121-SCH-000121729

Perioada: 01.06.2023 – 31.08.2024

Web site-ul proiectului Educație fără frontiere-https://educatiefarafrontiere.eu/

 

 

Acreditarea Erasmus+ este destinată organizațiilor din domeniul educației și formării profesionale interesate să deruleze activități de schimb și cooperare la nivel transfrontalier. Acordarea acreditării Erasmus confirmă faptul că organizația aplicantă este capabilă să implementeze un plan de dezvoltare strategică pe termen mediu sau lung. Pentru aceasta, organizația candidată elaborează un plan de punere în aplicare a unor activități de mobilitate de înaltă calitate, denumit Plan Erasmus, ca parte a unui efort organizațional mai amplu de a-și gândi strategic dezvoltarea. 

Școala Gimnazială Nr 3 Mangalia a obținut acreditarea pentru Planul european de dezvoltare Erasmus „Educație fără frontiere”, care a fost aprobat de către ANPCDEFP și urmează a fi implementat în perioada 2024-2027.

În cadrul acestui proiect personalul didactic, auxiliar și elevii din școala noastră au oportunitatea de a participa la activități de mobilitate și de a se perfecționa, de a stabili punţi de legătură cu şcoli din spaţiul european și de a accesa la  programe europene.

Rezultatele selecției

https://www.erasmusplus.ro/library/Scolar/2023/Rezultate%20selectie/Rezultate%20KA120%20SCH_2022.pdf


Anunț selecție cadre didactice participante la Proiectul de mobilitate în domeniul educației școlare „Educație fără frontiere”

 

Anunț de selecție cadre didactice Proiect de mobilitate „Educație fără frontiere ” 

Procedură selectie cadre didactice Proiect de mobilitate „Educație fără frontiere ” 

Rezultat final selectie candidați mobilități